Mühendislik ve Danışmanlık
Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gideceğinin de bir önemi yok!
Copyright © Her hakkı saklıdır. Özü Grup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
Jeotermal Etütden, jeotermal uygulamalara;
Biogaz ve Biodizel üretiminden, deterjan ve dezenfektan üretimine;
Laboratuvar kurulumundan analize;
Saf su sistemi kurulumundan arıtmaya;
Tesis kurulumuna kadar bir çok alanda danışmanlığımızla hizmete hazırız...