Mühendislik ve Danışmanlık
Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gideceğinin de bir önemi yok!
Copyright © Her hakkı saklıdır. Özü Grup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
ENERJİ ALANINDA HİZMETLERİMİZ

  • Yenilenebilir enerji kaynakları
  • Kömürün Gazlaştırılması
  • Su ve toprak kaynaklı ısı pompaları
  • Fotovoltaik Hücreler
  • Fuel Cell Çalışmaları
JEOTERMAL ENERJİ

Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji ise jeotermal kaynaklardan doğrudan veya dolaylı her türlü faydalanmayı kapsamaktadır.
Jeotermal enerji yeni, yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmeyen, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji türüdür.

JEOTERMAL KAYNAKLAR İLE :

Elektrik enerjisi üretimi,
Merkezi ısıtma, soğutma (air-conditioning), sera vb. ısıtma
Endüstriyel amaçlı kullanım, proses ısısı temini, kurutma vb.
Kimyasal madde ve mineral üretimi, karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen vb.
Kaplıca amaçlı kullanım
Düşük sıcaklıklarda kültür balıkçılığı
Mineralli su olarak içilerek vb. kullanımı gerçekleştirilmektedir.
Böyle değerli bir kaynağın aranması, bulunması, çıkarılması ve doğru ve etkin bir şekilde kullanılması oldukça önemlidir. Bu nedenle jeotermal aranmasından, bulunmasına ve kuyularda inhibitör testlerinin yapılıp kaynağın durumuna göre optimum kullanım belirlenmesi hizmetleri tarafımızdan verilmektedir. Unutulmamalıdır ki jeotermal enerji ancak doğru kullanılırsa sürdürülebilir bir enerji kaynağıdır.