Mühendislik ve Danışmanlık
Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gideceğinin de bir önemi yok!
Copyright © Her hakkı saklıdır. Özü Grup Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri
BİODİZEL NEDİR ?

Biodizel, kolza (kanola), ayçiçek, soya, aspir gibi yağlı tohum bitkilerinden elde edilen yağların veya hayvansal yağların bir katalizör eşliğinde kısa zincirli bir alkol ile (metanol veya etanol) reaksiyonu sonucunda açığa çıkan ve yakıt olarak kullanılan bir üründür. Evsel kızartma yağları ve hayvansal yağlar da biodizel hammaddesi olarak kullanılabilir.

Biodizel Üretimi:
Biodizel üretiminin çeşitli metotları olmakla birlikte günümüzde en yaygın olarak kullanılan yöntem transesterifikasyon yöntemi'dir. Transesterifikasyon; yağ asitlerinin (bitkisel yağlar, evsel atık yağlar, hayvansal yağlar) bazik bir katalizör eşliğinde alkol (metanol, etanol vb.) ile esterleşme reaksiyonudur.


Bu yöntem ile biodizel üretiminde aşağıdaki işlem basamakları takip edilmektedir.

1. Alkol ve katalizörün karıştırılması:
Katalizör tipik olarak sodyum hidroksit (kostik soda) veya potasyum hidroksittir. Katalizör standart bir karıştırıcı ve mikser kullanılarak alkol içerisinde çözülür.
2. Reaksiyon:
Alkol/katalizör karışımı kapalı reaksiyon kabı içerisine doldurulur ve bitkisel veya hayvansal yağ ilave edilir. Daha sonra alkol kaybını önlemek amacıyla sistem tamamen atmosfere kapatılır. Reaksiyon karışımı, reaksiyonu hızlandırmak amacıyla belli bir sıcaklıkta tutulur ve reaksiyon gerçekleşir.
3. Ayırma:
Reaksiyon tamamlandıktan sonra iki ana ürün gliserin ve biodizeldir. Gliserin fazının yoğunluğu, biodizel fazınınkinden çok daha fazla olduğundan bu iki faz gravite ile ayrılabilir ve gliserin fazı çöktürme kabının dibinden kolayca çekilebilir.
4. Yıkama işlemi:
Gliserinden ayrıldıktan sonra biodizel kalıntı katalizör ve sabunları uzaklaştırmak amacıyla ılık suyla yavaşça yıkanır, suyu uzaklaştırılır ve depolamaya gönderilir
5. Kurutma:
Yıkama sonucu biodizel içerisinde kalan suyu uzaklaştırmak için kurutma işlemi yapılır.
6. Depolama:
Tüm işlemler tamamlandıktan sonra biodizel, biodizel depolama tankına alınır.

Biodizel üretiminin esası, bitkisel yağın içerisindeki esterle gliserini ayırma işlemidir. Gliserin, bitkisel yağı kalın ve yapışkan yapar. Transesterifikasyon sırasında gliserin bitkisel yağdan uzaklaştırılır, böylece yağ daha ince hale gelir ve viskozitesi azalır.

  Biodizelin Özellikleri:
Ana ham maddesi ?bitkisel ve hayvansal yağlar?dır. Kullanılan yağların yeni veya atık olmasının önemi yoktur.
Motorin kullanılan her motorda hiç bir ayar ve değişiklik gerektirmeksizin kullanılabilir
 •     Motorin ile kolayca karıştığı için saf veya karışım olarak kullanılabilir.
 •     %40-50 lere varan düzeyde yakıt ekonomisi sağlar.
 •     Motorine göre daha yüksek performanslıdır.
 •     Yenilenebilir enerji kaynağıdır.
 •     Çevrecidir
 •     Anti-toksik etkilidir.
 •     Biyolojik olarak hızlı ve kolay bozunabilir.
 •     Kanserojenik madde ve kükürt içermez.
 •     Yüksek alevlenme noktası ile kolay depolanabilir, taşınabilir ve kullanılabilir.
 •     Yağlayıcılık özelliği mükemmeldir.
 •     Motor ömrünü uzatır.
 •     Motor karakteristik değerlerinde iyileşme sağlar.
 •     Kara ve deniz taşımacılığında kullanılabilir.
 •     Isıtma sistemleri ve jeneratörlerde kullanıma uygundur.
 •     Stratejik özelliklere sahiptir.
 •     Ticari başarıyı yakalamış bir yeşil yakıttır.
Biyodizel tesisi kurulumunda ve işletilmesinde danışmanlık hizmeti vermekteyiz.